Na parkingu przy ul. Wiosny Ludów. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej malują kolejne koperty dla kierowców niepełnosprawnych. Burmistrz zdecydował, że wszystkie takie miejsca w mieście zostaną pomalowane na niebiesko. Dzięki temu takie miejsca będą się bardzo mocno wyróżniać i, miejmy nadzieję, nie będą zajmowane przez kierowców, którzy nie posiadają do tego uprawnień.
Przypomnijmy, że za zajęcie miejsca parkingowego przez kierowcę nieuprawnionego grozi mandat w wysokości 800 zł.
(k)