Terenowy Punkt Paszportowy w Środzie powinien powstać w ciągu pół roku od podpisania umowy między wojewodą a Zarządem Powiatu, czyli najpóźniej do końca maja. Jednak średzcy samorządowcy mają nadzieję, że będzie gotowy znacznie szybciej, może nawet na przełomie marca i kwietnia
Radni powiatowi na remont i dostosowanie biur przy ul. Żwirki i Wigury przeznaczyli 140 tys. zł, ale być może będzie trzeba dołożyć jeszcze około 20 tys. zł. Prace remontowe wykonuje spółka LUKS.
Michał Matelski, członek Zarządu Powiatu mówi nam, że prace przebiegają sprawnie. Dodatkowe pieniądze będą potrzebne na poważniejszy remont toalet. Punkt ma być dla klientów i pracowników komfortowy.
- Obecnie podejmujemy wszelkie niezbędne działania, między innymi dotyczące adaptacji pomieszczeń, zakupu sprzętu i wyposażenia oraz zatrudnienia personelu. Na stronach internetowych departamentu służby cywilnej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pojawi się lada moment ogłoszenie o naborze pracowników do terenowego punktu paszportowego w Środzie - mówiła "Średzkiej" we wtorek Anna Napierała, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dyrektor Napierała podkreśla, że umiejscowienie punktu w Środzie ma związek z obserwowanym wzrostem zainteresowania obywateli posiadaniem dokumentu paszportowego. - Zależy nam na ułatwieniu dostępu do usługi paszportowej i przyspieszeniu jej realizacji. Z inicjatywą utworzenia terenowego punktu paszportowego w Środzie wystąpił Zarząd Powiatu Średzkiego - mówi dyrektor Napierała.
Umiejscowienie punktu w Środzie wypełni lukę na mapie miejsc obsługi klienta w sprawach paszportowych w rejonach położonych na wschód od Poznania. Klienci z powiatów średzkiego, śremskiego, jarocińskiego, czy wrzesińskiego uzyskają możliwość złożenia wniosków o paszport w lokalizacji bliższej swojego miejsca zamieszkania, zmniejszając tym samym kolejki oczekujących w Oddziale Paszportów w Poznaniu.
Przypomnijmy, że koszty zatrudnienia pracowników w punkcie będą leżeć po stronie Urzędu Wojewódzkiego, zaś koszty utrzymania biur po stronie powiatu.
(kóz)