We wtorek w Warszawie odbyła się wigilia polonijna organizowana przez wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęk. Wiceminister znów chwalił Środę za działania na rzecz repatriantów
W spotkaniu wzięli udział m.in. mieszkańcy ośrodka Rodak w Środzie, starosta Ernest Iwańczuk, wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka, burmistrz Piotr Mieloch, sekretarz powiatu Bartosz Wieliński, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Marcin Nowak oraz przedstawiciele stowarzyszenia EDU XXI - Izabela Jóźwiak-Śliwińska i Jerzy Kwintkiewicz. EDU XXI prowadzi ośrodek Rodak.
Podczas spotkania wiceminister Szynkowski vel Sęk wskazał na znaczenie intensyfikacji działań rządowych dla współpracy z Polonią i Polakami za granicą w zakresie wspierania powrotów oraz angażowania się naszych rodaków we współpracę z Polską. - Pamiętamy o wadze procesu repatriacji. Polityka zachęcająca do powrotów stanowi ważny komponent polityki polonijnej - ocenił wiceminister Szynkowski vel Sęk. - Potroiliśmy w ostatnich latach liczbę osób, które korzystają z procedury repatriacji - przypomniał wiceminister Szynkowski vel Sęk, dziękując jednocześnie ośrodkom adaptacyjnym, w tym średzkiemu, za wspieranie repatriantów w pierwszym okresie pobytu w Polsce.
W okolicznościowym wydarzeniu wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych i organizacji pozarządowych, współpracujących z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w zakresie spraw polonijnych.
Wspieranie Polonii i Polaków na świecie jest polską racją stanu i wspólnym zadaniem dla polityków, urzędników, samorządów oraz polskiego biznesu. Przykładem - co zostało podkreślone na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - jest zrealizowanie w tym roku przez władze Środy przyjęcia dużej grupy rodzin repatriantów i wspieranie ich integracji w ośrodku adaptacyjnym, a także poza nim.
(k)