Członkowie Komisji Kultury i Nazewnictwa Rady Miejskiej w Środzie podczas posiedzenia 19 października jednogłośnie przyjęli propozycję nadania imienia Ignacego Łukasiewicza rondu przy Szkole Podstawowej nr 3. O nazwę wnioskowała szkoła, która bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym... "Być jak Ignacy"
Nowe rondo przy Szkole Podstawowej nr 3 mieści się u zbiegu ul. Kościuszki, Paderewskiego i 20 Października. 19 października na posiedzenie komisji przybyła delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 3 - uczniowie i nauczyciele - i złożyli na ręce jej przewodniczącego radnego Daniela Rydiana propozycję nadania imienia Ignacego Łukasiewicza rondu przy Szkole Podstawowej nr 3. W swoim wniosku szkoła napisała m.in.: "Nasza szkoła uczy nas podstaw patriotycznych, pielęgnowania tradycji, kultury oraz historii między innymi poprzez odwoływanie się do autorytetów i wzorców osobowych wybitnych Polaków. Dlatego też obecnie nasza „Trójka" bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Być jak Ignacy", który w formie gier i zabaw w przystępny i atrakcyjny sposób przybliża życie i działalność niezwykłego wynalazcy - Ignacego Łukasiewicza. Jako pierwszy zaczął wydobywać i przetwarzać ropę naftową. To on stworzył lampę naftową, a jego wynalazek zmienił świat. Łukasiewicz był nie tylko wybitnym naukowcem i biznesmenem, ale również godnym naśladowania społecznikiem".
- Przedstawiłem komisji propozycję szkolnej społeczności, która w przekonywujący sposób umotywowała swój wniosek - mówi Daniel Rydian. - Podana przez szkołę propozycja nadania właśnie zbudowanemu rondu imienia Ignacego Łukasiewicza została jednogłośnie przegłosowana.
(r)