Od soboty w Środzie nie działa już Szpitalny Oddział Ratowniczy. To oczywiście konsekwencja decyzji wojewody wielkopolskiego, który nakazał Szpitalowi Średzkiemu utworzenie 114 miejsc dla pacjentów covidowych. Na jaką pomoc mogą liczyć inne osoby szukające pomocy?
Wiadomo, że Zespoły Ratownictwa Medycznego, które nadal stacjonują przy Szpitalu Średzkim będą pełniły dyżur na terenie powiatu 24 h na dobę i w tej kwestii nic się nie zmieni. Jeśli pacjent znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, można wzywać ZRM dzwoniąc oczywiście pod numer 112. Jeśli zaistnieje takie zagrożenie i pacjent nie wymaga interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego, można udać się do najbliższych szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie pacjentom będzie udzielona pomoc medyczna. Najbliższe SOR-y dla naszego powiatu znajdują się w Jarocinie, Wrześni oraz w Śremie
ZRM przewożą pacjentów do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub do ośrodka o wyższej referencji. Dlatego mając na uwadze wielkość powiatu oraz przypadki, do jakich wyjeżdżają Zespoły Ratownictwa Medycznego, nawet kiedy w szpitalu był SOR, nie zawsze karetki przywoziły takiego pacjenta do szpitala w Środzie. Ewidentne świeże udary niedokrwienne były przewożone na oddziały udarowe, zawały mięśnia sercowego po wykonaniu teletransmisji i kontakcie z ośrodkiem kardiologii inwazyjnej były przekazywane prosto do takiej placówki, urazy oparzenia oraz inne stany nagłego zagrożenia życia u dzieci w dużej części były bezpośrednio przekazywane do poznańskich szpitali na Krysiewicza lub Szpitalną. Osoby, które wymagały diagnostyki i leczenia w obszarze SOR-u, których interwencja była podejmowana bliżej innego SOR-u niż średzki, w dużej mierze również były przewożone do najbliższego oddziału ratunkowego.
ZRM, jeśli sytuacja tego wymaga, ma też możliwość wezwania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tych kwestiach niewiele się zmienia.
Zmienia się dla pacjentów z powiatu średzkiego właśnie ta sytuacja, w której do tej pory karetka przywoziła pacjenta do szpitala w Środzie lub pacjent sam trafiał na SOR.
W szpitalu nadal funkcjonuje tzw. wieczorynka, czyli pomoc doraźna zastępująca lekarza rodzinnego w godz. 18:00 - 8:00 w dni powszednie oraz 24 h w niedziele i święta. Wieczorynka znajduje się w budynku głównym szpitala - wejście B1. To także wejście dla pacjentów nie-covidowych, czyli do poradni onkologicznej, chirurgicznej, na położnictwo i ginekologię.
(k)