Dziś pocztówka. Jedna z tych mniej znanych. Kościół katolicki i Mansyonaria. Mansjonarz, słowo nieużywane powszechnie, oznaczające w hierarchii kościelnej kapłana niższej rangi, czyli wikariusza. W budynku tym obecnie mieści się między innymi biuro parafialne.