Dwójka ratowników z Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Emergency” poprowadziła zajęcia dla grupy emerytów z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, zrzeszonych w kole Środa Wlkp. Na zajęciach pojawiła się liczna grupa - aż 37 emerytów. Zajęcia przebiegły w świetnej atmosferze. Harcerscy ratownicy byli zaskoczeni, z jakim zaangażowaniem i zaciekawieniem wszyscy podeszli do zajęć. Wszystkich zainteresowanych kursami pierwszej pomocy Harcerski Klub Ratowniczy „Emergency” zaprasza do kontaktu. HKR „Emergency” zrzesza instruktorów i harcerzy z Hufca ZHP Środa im. gen. J. H. Dąbrowskiego, posiadających przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. (krzem)