Jarosław Krzeminski
prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Środzie

Dwa tygodnie temu średzka Ochotnicza Straż Pożarna świętowała 155. rocznicę powstania. 6 stycznia 1866 roku odbyło się bowiem spotkanie założycielskie Ochotniczej Straży Ogniowej w Środzie. Średzkim strażakom przyszło świętować w niezwyczajnych okolicznościach. Uroczystość musiała się ograniczyć do skromnego apelu oraz wręczenia medale i odznaczeń przyznanych jeszcze w ubiegłym roku.
Warto jednak pamiętać, że zawiadomienie o założeniu OSP Środa pochodzi już z 1865 roku. OSP Środa to czwarta najstarsza OSP w Wielkopolsce. Dużo wcześniej, bo w 1820 roku, miasto Środa wybudowało i przekazało strażakom wozownię na sikawki i sprzęt przeciwpożarowy. W ubiegłym roku minęło 200 lat od tego wydarzenia. Epidemia sprawiła, że OSP Środa zamierza tę rocznicę uczcić dopiero w tym roku. W miejscu, gdzie stała pierwsza strażnicy, czyli pomiędzy ratuszem a biblioteką miejską - odsłonięta ma zostać pamiątkowa tablica. To nie koniec okrągłych rocznic - 12 maja 1900 roku średzka straż pożarna otrzymała pierwszy sztandar. W ubiegłym roku minęło 120 lat od tego wydarzenia.
Straż pożarna w powiecie średzkim ma powody do radości. W ciągu dwóch miesięcy do powiatu trafiły dwa nowe pojazdy gaśnicze. Otrzymali je strażacy z Pięczkowa i Kępy Wielkiej. Pierwszy kosztował niemal milion złotych, a drugi niewiele mniej - ponad 800 tys. zł.
Dobiega końca budowa nowej remizy w Murzynowie Kościelnym, a w Koszutach ruszyła budowa dużej, nowoczesnej strażnicy.
W przyszłym roku OSP Koszuty zostanie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, a OSP Kępa dwa lata później. Ostatni raz OSP z powiatu średzkiego została włączona do KSRG 16 lat temu!
To dobre wieści dla ochrony przeciwpożarowej w powiecie średzkim. Jednak trzeba pamiętać, że zaległości i potrzeby są spore. Wymiana pojazdów jest potrzebna, bo najstarsze samochody strażackie w powiecie mają po pół wieku! Niemal połowa samochodów gaśniczych to nadal ponad 30-letnie stary i jelcze.
Tymczasem strażacy mają co robić. W 2020 roku w całym powiecie akcji było ponad sto więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku strażacy w powiecie średzkim interweniowali aż 937 razy!