Zakończyła się wymiana tabliczek znamieniowych na kwaterze powstańców na średzkim cmentarzu
Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach „Gazety Średzkiej", od lutego Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie przygotowywało się do zadania wymiany tabliczek znamionowych na grobach powstańców na kwaterze na średzkim cmentarzu. Zadaniem podstawowym było sprawdzenie poprawności zapisów, które znajdowały się na tabliczkach. Było wiadomo, że są tam błędy.
Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich wykonali ogromną pracę. Podczas prac odkryli różnice i błędy datach urodzenia i śmierci, pisowni nazwisk, przynależności do poszczególnych kompanii. Rozstrzygnięto także spór, czy na tabliczkach powinien znaleźć się napis „Uczestnik Powstania Wielkopolskiego", czy „Powstaniec".
Mimo wielu przeszkód i trudności w poszukiwaniu dokumentów i toczącej się na łamach „Gazety Średzkiej" dyskusji, a także konsultacji, podjęto ostateczne decyzje, wybrano wykonawcę i zadanie wykonano.
Jak informuje Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich, w 2021 roku do wymiany i naprawienia pozostaną tablice przy pomniku. Dotyczą one ekshumowanych na kwaterę powstańców 9 sierpnia 1935 roku.
Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich w Środzie składa podziękowanie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Urzędowi Miejskiemu w Środzie za finansowe wsparcie tego zadania.
(k)