W połowie sierpnia zmieni się władza w Spółdzielni Socjalnej „Średzianka" czyli w dawnej Spółdzielni Socjalnej Miś. Katarzynę Kowalską zastąpi Izabela Jóźwiak - Śliwińska
To kolejna ważna zmiana w ostatnich tygodniach. Pod koniec czerwca walne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o zmianie nazwy ze Spółdzielnia Socjalna MIŚ na Spółdzielnia Socjalna „Średzianka". Podczas tego zebrania została również podjęta uchwała w sprawie zmian składu zarządu spółdzielni: została odwołana członkini zarządu Mirosława Chmielewska, a w jej miejsce na członka zarządu został powołany Adam Trawiński. Prezesem została dalej Katarzyna Kowalska.
Jak się okazało nie na długo. Kilka dni temu starostwo poinformowało, że K. Kowalska złożyła rezygnację z funkcji. Dlaczego? K. Kowalska powodów rezygnacji nie komentuje. Zgromadzenie wspólników postanowiło, że od 16 sierpnia prezesem spółdzielni tej będzie Izabela Jóźwiak - Śliwińska.
Spółdzielnia, przynajmniej na razie będzie działać. - Spółdzielnia Socjalna Bar Mleczny „Średzianka" będzie na pewno działać do kwietnia 2019 roku, do tej pory musimy wykorzystać i rozliczyć się z dofinansowania, które otrzymała Fundacja „Barka". Wydatkowanie środków z dofinansowania fundacji odbywa się w uzgodnieniu i w pełnej jej akceptacji - mówi starosta Marcin Bednarz. - Musimy uniknąć sytuacji, aby zarówno gmina i powiat nie zwracały środków z dofinansowania. W tej chwili pracownicy „Średzianki" pracują w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Rodak" i wraz z restauracją Turystyczna przygotowują posiłki dla osób z Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów w Środzie. Mam nadzieję, że w najbliższym okresie Stowarzyszenie EDU ponownie wygra konkurs na prowadzenie ośrodka na dłuższy okres co pozwoli kontynuować działalność spółdzielni.
Praca w Spółdzielni może być absorbująca, ale na pewno nie jest płatna. K. Kowalska jako prezes zarządu nie otrzymywała wynagrodzenia. Jak informuje starostwo nie będą go również otrzymywać członkowie nowego zarządu.
Pik
Izabela Jóźwiak - Śliwińska
Nowy prezes Spółdzielnia Socjalna Bar Mleczny „Średzianka"

Absolwentka Akademii Ekonomicznej, Wydziału Zarządzania, kierunek - zarządzanie przedsiębiorstwami. Od 2013 r. pracuje w spółce z o.o. Środa XXI EDU. Od 1 września 2015 r. jest dyrektorem Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Środzie a od 1 września 2017 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej "EDU-XXI" w Środzie. Obie funkcje pełni nieprzerwanie. Po ukończeniu studiów podyplomowych jest nauczycielem informatyki.