Ewa Barczyńska
doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie

Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pracuje w zawodzie, w którym się uczył? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Kto wpływał na nasze decyzje, jakimi drogami wyruszyliśmy, jakie przeszliśmy, gdzie dotarliśmy? Wtedy zrozumiemy dylematy i wątpliwości młodzieży.
Rynek pracy zmienia się intensywnie, z jednej strony oczekiwania pracodawców, z drugiej młodych ludzi szukających na nim swojego miejsca.
Doradcy zawodowi wdrażający program „Efektywne Doradztwo Zawodowe w Powiecie Średzkim" wspieramy młodzież i rodziców. Razem z Alicją Jankowiak pomagamy w podjęciu decyzji edukacyjnej oraz wyborze zawodu. Naszym celem jest przekazanie wiedzy o zawodach, które zapewnią realizację marzeń, planów oraz uzyskanie satysfakcjonującej pracy, będą odpowiedzią na szerokie potrzeby lokalnego rynku pracy.
Bardzo ważne i budujące jest systematyczne podnoszenie się świadomości potrzeby usług doradczych. Od 2016 roku aktywnie uczestniczymy w spotkaniach z rodzicami podkreślając ich rolę. Dzięki bliskim kontaktom ze szkołami - informacjom w dziennikach elektronicznych wzrosła liczba rodziców korzystających z rozmowy z doradcą.
W ferie prowadziłyśmy po kilka spotkań dziennie, nasze kalendarze są zapełniane - serdecznie zapraszamy. Systemowe współdziałanie doradców ze szkołami, z młodzieżą oraz rodzicami dało wymierny efekt i przełożyło się na zainteresowanie ofertą edukacyjną szkół. Potwierdziły to wyniki ankiety przeprowadzonej w szkołach.
Najważniejszą informacją jest to, że oferta każdej z naszych szkół cieszy się dużym zainteresowaniem, absolwenci z całego powiatu planują kontynuować naukę przede wszystkim w Środzie Wielkopolskiej. Istnieje więc potrzeba systemowej realizacji działań doradczych na rzecz wszechstronnego wspierania młodzieży i rodziców w poruszaniu się po obszarze edukacyjnym oraz rynku pracy, we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami i rzemieślnikami.
Doradztwo zawodowe to praca zespołowa i angażowanie uczniów do aktywizacji społecznej, do sprawdzenia, jak radzą sobie w kontaktach z innymi, współpracują w zespole, komunikują się, symulujemy rozmowy kwalifikacyjne, Assessment Center, ćwiczymy kreatywność i inne umiejętności miękkie.
Praca indywidualna z uczniem to analiza potencjału zawodowego, preferencji, wywiad, rozmowy, testy. Tylko systemowe wieloletnie działania doradcze przełożą się na sukcesy uczniów oraz wszystkich zainteresowanych: rodziców i pracodawców.
Moim zdaniem, warto zapamiętać takie zdanie, które kiedyś powiedział M. Forbes: „Sukces to robienie tego, co się chce robić. Nie ma innej drogi do sukcesu".
(not. pik)